CONFIDENTIALITY

In Poland, the Duty of Confidentiality comes from the §19 of the Standards of Ethical and Dignity of the Profession (Code of Ethics of the Bar):

§ 19
1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków.
7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.
8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.”

The full document available at the General Council official website: http://www.nra.pl/nra.php?id=249

The Duty of Confidentiality in England is based on the Legal Professional Privilege which says that: “Solicitors are under a duty to keep the affairs of their clients confidential, and the circumstances in which they are able to disclose client communications are strictly limited. However, sections 327 - 329, 330 and 332 of Proceeds of Crime Act 2002 contain provisions for disclosure of information to be made to the NCA.

Solicitors also have a duty of full disclosure to their clients. However, sections 333A and 342 of POCA prohibit disclosure of information in circumstances where a SAR has been made and/or where it would prejudice an existing or proposed investigation.

This chapter examines the tension between a solicitor's duties and these provisions of POCA 2002. Similar tensions also arise with respect to the Terrorism Act and you should refer to the Law Society's practice note on anti-terrorism in those circumstances.

A solicitor is professionally and legally obliged to keep the affairs of clients confidential and to ensure that his staff do likewise. The obligations extend to all matters revealed to a solicitor, from whatever source, by a client, or someone acting on the client's behalf. See chapter 4 of the Solicitors Regulation Authority Handbook. In exceptional circumstances this general obligation of confidence may be overridden. See chapter 4 of the SRA Handbook. However, certain communications can never be disclosed unless statute permits this either expressly or by necessary implication. Such communications are those protected by legal professional privilege (LPP).” For the full text and provisions please visit The Law Society’s official website: http://www.lawsociety.org.uk/Advice/Anti-money-laundering/Legislation/

03-730 Warsaw, Poland, Kępna 17A/2