CELE
Eksperci APT&RIGHT są zdeterminowani, aby zapewnić państwu usługi prawne zgodne z założonymi celami i wytycznymi. Najważniejsze jest dla nas oparcie współpracy z klientem na wysokich kwalifikacjach i profesjonaliźmie. Dlatego tak ważne są dla nas takie aspekty pracy jak niezależność, poufność i bezstronność. Niezależność – pozwala nam zapewnić obsługę prawną niezwiązaną z innymi stronami. Poufność – dzięki przywilejowi poufności chroniona jest całościowo komunikacja mająca miejsce pomiędzy naszą firmą i klientem. Bezstronność – każdy bez wyjątku otrzymuje ten sam wysoki standard świadczenia usług prawnych. Nie faworyzujemy nikogo niezależnie od problemu, z jakim do nas przychodzi. Powrót na górę

DORADZTWO MIĘDZYNARODOWE
Szeroki zakres specjalizacji APT&RIGHT pozwala nam świadczyć usługi prawne dla firm międzynarodowych. Problemy wielkich firm są często powiązane z wieloma dziedzinami prawa, takimi jak bankowość, finanse, umowy, zatrudnienie i z wieloma innymi. Aby oszczędzić naszym klientom konieczności zwracania się do wielu firm prawnych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, oferujemy naszym klientom możliwość załatwienia wszystkich tych spraw u nas, dzięki czemu oszczędzają swój cenny czas i zasoby. Nasi eksperci opierają współpracę na zaufaniu i profesjonalnym podejściu osiągając sprawnie i efektywnie oczekiwane rezultaty. Powrót na górę

DORADCY PRAWNI W WIELKIEJ BRYTANII
Reprezentujemy szybko rozrastającą się instytucję zajmującą się również doradztwem prawnym i usługami w sprawach korzystających z angielskiego system prawnego. To pozwala nam korzystać z naszego doświadczenia i wiedzy we współpracy z międzynarodowymi klientami indywidualnymi i biznesowymi. Usługi prawne są dostępne zarówno dla klientów polskich jak i w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od tego czy sprawa dotyczy jednego czy obu krajów, rozwiążemy ją w satysfakcjonujący dla klienta sposób. Powrót na górę

POMOC PRAWNA
Zdajemy sobie sprawę, że systemy prawne nie zapewniają jednakowej dostępności w dochodzeniu swoich praw dla wszystkich. Wszczynanie procesu lub bycie pozwanym jest niezwykle kosztowne. Wiele osób jest często pozbawiane tego prawa z powodu strachu przed kosztami, które należy ponieść. Oto, dlaczego zajmujemy się pomocą prawną dla osób indywidualnych. Polega ona na półgodzinnej darmowej poradzie prawnej dla tych, którzy nie działają, jako osoby prawne. Dzięki temu dostęp do prawa staje się łatwiejszy. Powrót na górę

APT&RIGHT’s DZIAŁANIA POBOCZNE I PARTNERZY

- Fundacja Instytut Studiów Nad Pieniądzem Im.ludwika HR. Jelskiego”
„Fundacja podejmuje działania mające na celu tworzenie kapitału intelektualnego i zwiększenie ogólnej wiedzy odnośnie zasad i form transakcji pieniężnych, systemu bankowego i rynku finansowego. Dzięki temu uczestniczy w umacnianiu świadomości publicznej odnośnie istoty i funkcji wyżej wspomnianych dziedzin we współczesnej gospodarce zarówno z makro- jak i mikroekonomicznego punktu widzenia. Aby osiągnąć swe cele fundacja podjęła współpracę z rządowymi i pozarządowymi organizacjami i instytucjami działającymi na polu rynku finansowego włączając w to Narodowym Bank Polski, Komitet Nadzorczy i Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.”.

- Projekt Nowego Teatru „Katastronauci” (I. Gańczarczyk, B. Frąckowiak, A. Zaradny)
„Katastronauci” jest inscenizacją fantastyczno-naukową zainspirowaną książką autorstwa Joan McKenzie “Perform or…” oraz metodą kompozycji Witolda Lutosławskiego, w szczególności jego koncepcją aleatoryzmu kontrolowanego. Jest koncerto-wykład, w którym zdarzenie staje się zarówno tematem jak i metodą pracy (gry, algorytmy, układy).”

Więcej informacji na stronie Nowego Teatru: http://www.nowyteatr.org
Więcej informacji na stronie blogu: http://www.fotoprawo.pl

Powrót na górę

03-730 Warszawa, Polska, Kępna 17A lok. 2